Ichtus Brugge Oostende

Wij zijn een christelijke studentenvereniging, die deel uitmaakt van Ichtus Vlaanderen. Ichtus Vlaanderen bestaat uit verschillende Ichtus-groepen en wil zich inzetten voor studenten. Elke Ichtus-groep wordt bestuurd en geleid door studenten, een stafwerker van Ichtus Vlaanderen zorgt voor ondersteuning waar nodig. Ichtus Vlaanderen behoort ook tot een overkoepelende, wereldwijde organisatie IFES (International Fellowship of Evangelical Students). Ichtus Vlaanderen heeft dan ook als doel dat studenten zorg dragen voor de groep, iedereen wordt dan ook gestimuleerd om binnen de Ichtus-groep een taak op zich te nemen.

Ichtus Brugge Oostende is, na een lange tijd, in 2012 weer opgericht door studenten. We zijn nu al gegroeid tot een groep van zeven studenten. We hebben als doel om vanuit Gods woord, dagelijkse thema’s te bespreken d.m.v. Bijbelstudies. Dit doen we aan de hand van het jaarthema van Ichtus Vlaanderen. Voor het schooljaar 2013-2014 is dit ‘Geloof in de wereld’. Daarnaast hebben we ook nog ontspannende activiteiten zoals een theefeestje (26/11), sinterkerstfeestje (10/12), flyeractie, workshops, maatschappelijke acties (vb. Poverello 19/12),…

Elke avond bestaat uit een gezamenlijke maaltijd bereidt door één van de studenten (altijd heel gezellig!!!) en aansluitend een activiteit zoals een Bijbelstudie,… Iedere student is van harte uitgenodigd en kan zich aanmelden via het contact adres van Ichtus Brugge Oostende: ichtus.brugge@gmail.com of d.m.v. onze facebookpagina. Zo kunnen we je op de hoogte houden van alle geplande activiteiten.