Ik wil … bij Jezus brengen!

Heb jij het ook op je hart om de mensen waarvan je houdt te laten weten dat God naar hen omziet. Het verlangen om niet onbewogen te blijven en ze te vertellen waar het in het leven om draait? Maar hoe ga je dan aan de slag? Hoe kijken wij als studenten naar onze mede-studenten? Aan de hand van deze vragen gingen we, vanuit het Bijbelgedeelte (Marcus 2:1-12) aan de slag. Want zoals de verlamde man niet bij Jezus kon gebracht worden door de mensen die de ingang versperden, zo kunnen ook wij de weg versperren naar Jezus. Wij hebben het op ons hart om mede-studenten de liefde van Jezus te laten zien maar doen we dit op een juiste manier?! Als Ichtus Brugge Oostende willen we in samenwerking met de stafwerkers van Ichtus Vlaanderen, de studenten in Brugge bereiken met het evangelie. Maar wat raakt studenten, waar zijn ze mee bezig,…? Wilt u deze evangelisatie actie opdragen in gebed opdat God in alles centraal staat en niet ons eigen ik in de weg staat?!

“Een tijd later kwam Jezus weer in Kapernaüm. Het duurde niet lang of de hele stad wist dat Hij thuis was en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbaar. Zij wilden naar Jezus toe, maar omdat het er zwart zag van de mensen, konden ze niet bij Hem komen. Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. Daarna lieten ze de verlamde man door het gat zakken. Jezus zag dat zij er gewoon niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou helpen. Hij zei tegen de verlamde man: “Ik vergeef u al uw zonden.” Er zaten ook een paar Joodse godsdienstleraars in dat huis. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf: “Hoe durft Hij! Hij spot met God! Er is er maar één die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God!” Jezus wist wel wat er in hen omging en zei tegen hen: “Waarom windt u zich zo op over mijn woorden? Mag Ik hem zijn zonden niet vergeven? Maar als Ik nu tegen deze verlamde man zeg dat hij moet gaan staan en naar huis lopen? Mag Ik dat ook niet zeggen? God heeft Mij (de Mensenzoon) de bevoegdheid gegeven zonden te vergeven. Als iemand van Mij vergeving krijgt, hééft hij vergeving gekregen.” Daarop zei Hij tegen de verlamde man: “Sta op, ga naar huis en neem uw draagbaar mee.” De man sprong overeind, nam zijn draagbaar onder de arm en liep tussen de verblufte omstanders door naar buiten. Er steeg een gejuich op tot eer van God. “Zoiets hebben wij nog nooit gezien!” reageerde iedereen.”

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ichtus. Bookmark de permalink .