Beachpraise 2015

Thema2015

Beachpraise, wie heeft er nog niet van gehoord?! Al voor de 11e keer wordt dit fantastische evenement georganiseerd; dit jaar is het thema “one”.

Beachpraise het christelijk evenement in openlucht om jongeren samen te brengen rond God en waarbij lofprijs en aanbidding door middel van muziek centraal staat en elke laatste zaterdag van augustus plaats vind. dit jaar op 29 augustus.

Samen willen we God groot maken met muziek, ook willen we opnieuw elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld na kamp.

Er is goede muziek, er zijn stands, catering.
Het terrein is open vanaf 17u en vanaf dat moment gaan we een geweldige avond tegemoet.

iedereen is zeker welkom, neem zeker vrienden mee (ook niet-christenen) en geniet.

Advertentie
Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Beachpraise 2015

Studeren in Brugge of Oostende?!

Het schooljaar loopt op zijn einde en de examens zijn weer bijna achter de rug met een vakantie in het vooruitzicht. Daarom zullen de eerste activiteiten van Ichtus Brugge Oostende weer van start gaan in september! Ga je als student studeren in Brugge of Oostende en heb je interesse om deel te nemen aan de activiteiten, contacteer ons dan zeker zodat we je op de hoogte kunnen houden van geplande activiteiten (ichtus.brugge@gmail.com)!

 

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Studeren in Brugge of Oostende?!

Laatste activiteit Ichtus Brugge Oostende – schooljaar 2014-2015

Het einde van het semester is weer in zicht. Dit betekent hetles-miserables-dvd-2d begin van de blokperiode maar ook het einde van een schooljaar vol met activiteiten van Ichtus! Maar niet getreurd want er staat nog een activiteit op het programma op dinsdag 19 mei, namelijk de film ‘Les Misérables’. Iedere student is daarom ook van harte uitgenodigd vanaf 18u30. Neem ook allemaal iets lekkers mee voor het avondeten zoals een salade, broodjes, enz. (oven en kookfornuis zijn ter plaatse aanwezig, mocht je iets lekkers willen opwarmen).

Een gezegend weekend en tot dinsdag!

Studenten Ichtus Brugge Oostende

 

 

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Laatste activiteit Ichtus Brugge Oostende – schooljaar 2014-2015

Dinsdag 21 april – Openkring

vraagtekenZin om komende dinsdag te discussiëren, debatteren en antwoorden te vinden op levensvragen? Roept dit leven dat je leeft vragen bij je op, twijfels, moet er niet meer zijn dan hier op aarde ‘rond te wandelen’ en wat gebeurt er ‘na dit leven’,…? Kom dan zeker en geef je op via ichtus.brugge@gmail.com

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Dinsdag 21 april – Openkring

Lezing TWR dinsdag 24 maart

Waar denk je aan als je het woord radio hoort? Livestream? Klara? Radio 1of 2? StuBru? of één van al die andere? Christelijke radiozenders, zoals Grootnieuws radio of Beam…. en Trans World Radio?! Afgelopen dinsdag heeft David van der Steen uitleg geven over TWR, over hoe het is ontstaan en de achterliggende visie.

“De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media”

Trans World Radio verzorgt wereldwijd christelijke radioprogramma’s met een bemoedigende, opbouwende en levensveranderde inhoud. Voor Vlaanderen is er nu 24 uur per dag internetradio beschikbaar waarbij Bijbelstudies, overdenkingen en pastorale programma’s worden afgewisseld met christelijke muziek.

Trans World Radio vind zijn oorsprong in 1954 als ‘The Voice of Tangier’ in Marokko. Al snel moesten ze verhuizen naar Monaco waarbij het werk wereldwijd is gegroeid. Een organisatie die beschikt over 16 zenders, en uitzendt naar meer dan 160 landen in 230 verschillende talen. In 1965 opende TWR een kantoor in Nederland vanwaaruit radio-uitzendingen verzorgd werden en sinds 1 oktober 2014 bestaat er dus nu ook een internetradio voor België ‘Dichtbij God’. Deze radiozender is te beluisteren via www.twr.be

TWR

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Lezing TWR dinsdag 24 maart

Psalm 22 – Een roep om hulp

Afgelopen dinsdag bespraken we tijdens de kring Psalm 22, een psalm die Davids schreeuw om hulp tot uiting brengt. David voelt zich onrustig, verlaten door God, veracht door mensen,… Maar David begint ondanks het lijden Gods hulp te ontdekken. Zijn houding veranderd door heen de psalm, hij begint te beseffen dat degene wie zijn vertrouwen op de Heer stelt alles van Hem mag verwachten! “Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.” (vers 26-27)

Naast de strijd die David meemaakt, kunnen we parallellen trekken met het lijden van Jezus Christus; God, de Vader die hem verlaten heeft (vers 2), bespot door de mensen – “Hij heeft zijn zaak aan de Heer toevertrouwd, laat Die hem bevrijden!” (vers 8), zijn handen en voeten doorboord (vers 17), zijn klederen verdeeld, het lot geworpen om zijn gewaad (vers 19), maar Jezus trok zijn mond niet open,… Jezus had ons door dit lijden zo lief en Hij wil dat wij die liefde laten zien en verkondigen aan iedereen op de wereld. “Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.” (vers 32)

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Psalm 22 – Een roep om hulp

Ik wil … bij Jezus brengen!

Heb jij het ook op je hart om de mensen waarvan je houdt te laten weten dat God naar hen omziet. Het verlangen om niet onbewogen te blijven en ze te vertellen waar het in het leven om draait? Maar hoe ga je dan aan de slag? Hoe kijken wij als studenten naar onze mede-studenten? Aan de hand van deze vragen gingen we, vanuit het Bijbelgedeelte (Marcus 2:1-12) aan de slag. Want zoals de verlamde man niet bij Jezus kon gebracht worden door de mensen die de ingang versperden, zo kunnen ook wij de weg versperren naar Jezus. Wij hebben het op ons hart om mede-studenten de liefde van Jezus te laten zien maar doen we dit op een juiste manier?! Als Ichtus Brugge Oostende willen we in samenwerking met de stafwerkers van Ichtus Vlaanderen, de studenten in Brugge bereiken met het evangelie. Maar wat raakt studenten, waar zijn ze mee bezig,…? Wilt u deze evangelisatie actie opdragen in gebed opdat God in alles centraal staat en niet ons eigen ik in de weg staat?!

“Een tijd later kwam Jezus weer in Kapernaüm. Het duurde niet lang of de hele stad wist dat Hij thuis was en al gauw was het huis overvol. Ook voor de deur stonden vele mensen te luisteren naar wat Jezus vertelde. Vier mannen kwamen met een verlamde op een draagbaar. Zij wilden naar Jezus toe, maar omdat het er zwart zag van de mensen, konden ze niet bij Hem komen. Daarom gingen ze het platte dak op en maakten daarin een groot gat vlak boven de plaats waar Jezus stond. Daarna lieten ze de verlamde man door het gat zakken. Jezus zag dat zij er gewoon niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou helpen. Hij zei tegen de verlamde man: “Ik vergeef u al uw zonden.” Er zaten ook een paar Joodse godsdienstleraars in dat huis. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf: “Hoe durft Hij! Hij spot met God! Er is er maar één die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God!” Jezus wist wel wat er in hen omging en zei tegen hen: “Waarom windt u zich zo op over mijn woorden? Mag Ik hem zijn zonden niet vergeven? Maar als Ik nu tegen deze verlamde man zeg dat hij moet gaan staan en naar huis lopen? Mag Ik dat ook niet zeggen? God heeft Mij (de Mensenzoon) de bevoegdheid gegeven zonden te vergeven. Als iemand van Mij vergeving krijgt, hééft hij vergeving gekregen.” Daarop zei Hij tegen de verlamde man: “Sta op, ga naar huis en neem uw draagbaar mee.” De man sprong overeind, nam zijn draagbaar onder de arm en liep tussen de verblufte omstanders door naar buiten. Er steeg een gejuich op tot eer van God. “Zoiets hebben wij nog nooit gezien!” reageerde iedereen.”

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Ik wil … bij Jezus brengen!

Trui Ichtus Brugge Oostende en Ichtus Kortrijk

Ichtus truiVanaf afgelopen semester heeft Ichtus Brugge Oostende ook zijn eigen trui! Dit gebeurde in samenwerking met Ichtus Kortrijk. Door middel van schetsen en de mening van deelnemende studenten werden de ideeën uiteindelijk uitgewerkt tot een mooi eindresultaat.

Het logo, dat duidelijk de studentenvereniging Ichtus karakteriseert, en het Bijbelvers laten duidelijk zien waar we als Ichtus groep voor staan namelijk om Gods waarheid aan de studenten in onze omgeving bekend te maken.

“Jezus zeide: Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft” Marcus 9:23 Het vers speelt zich af tijdens het moment dat de discipelen aan het redetwisten zijn met de schriftgeleerden. Een vader had namelijk zijn zoon naar hen toegebracht die beheerst werd door een stomme geest. De vader geloofde in Jezus, dat Hij zijn zoon kon redden, door de geest te verdrijven. Jezus bracht genezing en hoop.

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Trui Ichtus Brugge Oostende en Ichtus Kortrijk

‘Wie is het’ – Ons nieuwe jaarthema

Afgelopen semester zijn we weer met een nieuw jaarthema gestart en komend semester gaan we hier mee verder. Ontdek en leer Hem kennen; de belangrijkste persoon uit de geschiedenis! Ga met ons mee op zoek naar Jezus Christus, de Zoon van God en naar datgene wat Hij ons wil leren.

In de rubriek ‘Agenda’ kan je alle nieuwe data’s van de activiteiten vinden.

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor ‘Wie is het’ – Ons nieuwe jaarthema

Halftimeweekend 2015 – De Jezus die ik niet ken

Dit schooljaar 2014-2015 zetten we de persoon van Jezus centraal, met het jaarthema “Wie is het?”.  Draait het hele Christendom niet om deze man, deze God, deze Christus? Velen van ons kregen de verhalen over Hem met de paplepel binnen.  Waarom houden we ons dan bezig met deze vraag?
In het Halftimeweekend willen de Jezus ontdekken die niet op het papbordje ligt. De Jezus Christus waar mensen van gruwelen, Jezus Christus die omging met zondaars, Jezus de oproerkraaier, de man die ons van ons voetstuk blaast, de God die naar de aarde kwam. We willen Hem zoeken, Hem vinden, en Hem in praktijk brengen.

Flyer_Halftimeweekend-2015-achterkant Flyer_Halftimeweekend-2015-voorkant

Het weekend bestaat uit een groot aantal activiteiten, lezingen en workshops, geleid door mensen die een glimp hebben opgevangen van deze fantastische Jezus in hun leven, en Zijn licht en liefde op hun eigen manier laten zien in hun dagelijkse leven. Onder hen Ds. Johan Visser, predikant in Antwerpen-Oost, daarvoor studentenwerker bij verschillende Christelijke studentenverenigingen in Nederland. Hij gaat ons meer vertellen over Jezus als sociale radicaal,  hoe Hij ons in deze rol kan inspireren en hoe wij Hem op een nieuwe verfrissende manier kunnen toepassen in ons leven.

Naast de lezingen zullen er enkele workshops zijn waarin we dieper willen ingaan op de Jezus die afgewezen werd om de mensen met wie hij zich ophield. Wie zijn de mensen voor wie wij collectief onze neus ophalen? Wie zijn de hoeren, oplichters en Samaritanen van deze eeuw, en hoe kunnen wij de vriendschap en liefde van Jezus brengen aan de mensen in onze omgeving.

Geplaatst in Ichtus | Reacties uitgeschakeld voor Halftimeweekend 2015 – De Jezus die ik niet ken